brandkopf logo

old logo mascot of brandkopf

filed under: